Bay entèvansyon VAS+D pandan COVID-19

Ou dwe konekte sou entènèt pou w kapab konplete kou a epi voye rezilta ou yo ban nou. Si ou vle telechaje videyo yo epi gade yo lè ou gen tan, ou kapab fè sa la. Ou kapab tounen aprè ou fin gade yo pou ou ka konplete evalyasyon an liy lan.

Telechaje videyo isit la

Telechaje powerpoints isit la

Create your own user feedback survey