SVA+RV Baz yo Kou sou Entènèt

Ou dwe sou entènèt pou konplete kou a epi voye rezilta ou bay Vitamin Angels pou resevwa yon sètifika. Ou kapab tou telechaje videyo yo pou gade yo nan pwòp tan ou isit la. Ou ka tounen apre w fin gade yo pou w konplete egzamen sou entènèt la.

Telechaje videyo isit la.

Telechaje lis verifikasyon vizyèl la isit la.

Create your own user feedback survey